Goede dienstverlening kan niet zonder afspraken

De Budgetcoach Jonge Medelanders heeft om deze reden Algemene Voorwaarden opgesteld. Zo weet je altijd waar je aan toe bent. De afspraken zijn er ook om jou en mij te beschermen. Dat is belangrijk om te weten.

Algemene Voorwaarden

Het kan gebeuren dat een geplande afspraak door de cliënt afgezegd moet worden. Houdt wel rekening met het volgende: afspraken met Budgetcoach Jonge Medelanders worden, met uitzondering van de uitgebreide intake, vooraf betaald.

De betaling dient maximaal 1 week voor de afspraak op de rekening van Budgetcoach Jonge Medelanders  te zijn bijgeschreven. Zonder tijdige betaling zal de afspraak worden geannuleerd door Budgetcoach Jonge Medelanders.

Dit klinkt vervelend, maar dit voorkomt een nieuwe schuld bij de cliënt.

Afspraken kunnen door de cliënt worden verzet, maximaal 24 uur van te voren. De reeds gedane betaling blijven staan t.b.v. de vervangende afspraak. Betalingen worden niet terug gestort.

Na elke afspraak heeft de cliënt de mogelijkheid om schriftelijk het budgetcoachtraject te beëindigen. Omdat Budgetcoach Jonge Medelanders veel waarde hecht aan klanttevredenheid, wordt er wel altijd naar de reden gevraagd.

Het opstellen van een deskundig en persoonlijk budgetadvies kost veel tijd. De Budgetcoach Jonge Medelanders wil om deze reden, alleen tegen vergoeding vooraf, een budgetadvies op te stellen.

De Budgetcoach Jonge Medelanders verplicht zich om dit budgetadvies voor akkoord te laten tekenen door de cliënt en samen met de cliënt uit te voeren. Onvoorziene omstandigheden en calamiteiten kunnen een uitzondering op deze regel vormen.

De cliënt verklaart door het ondertekenen van het budgetadvies en -overeenkomst volledige openheid van zaken te hebben gegeven aan de Budgetcoach Jonge Medelanders ten aanzien van al zijn inkomsten en uitgaven, lopende betalingsverplichtingen en van het saldo op alle bankrekeningen die op zijn naam staan.

De cliënt verklaart dat deze opgave volledig en juist is.

De Budgetcoach Jonge Medelanders  kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de cliënt die voortkomen uit het budgetcoach-traject. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn handelen.

De Budgetcoach Jonge Medelanders mag voor haar diensten een vergoeding in rekening brengen binnen de grenzen van de WcK (Wet op het consumentenkrediet).

Tarieven:

  • Intake: gratis
  • Het opstellen van een deskundig en persoonlijk budgetadvies kost €25.00
  • Budgetcoaching (per uur) Max. 60,50 euro. Dit is inclusief 21% btw
  • Een andere mogelijkheid is een aangepast pakket. Deze kan per individu verschillend zijn.

De Budgetcoach Jonge Medelanders zal geen cliëntgegevens verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.

De Budgetcoach Jonge Medelanders zal geen roerende en onroerende goederen van cliënten over nemen of ontvangen.

De Budgetcoach Jonge Medelanders zal geen cadeaus, schenkingen of erfenis van de cliënt aannemen of aanvaarden.

De Budgetcoach Jonge Medelanders  zal buiten werktijd geen relaties onderhouden met een cliënt.

De Budgetcoach Jonge Medelanders zal het vermogen van cliënten op geen enkele wijze voor eigen voordeel benutten.

De Budgetcoach Jonge Medelanders  zal de cliënt zo nodig doorverwijzen naar flankerende hulpverlening en/ of schuldhulpverlening.

De Budgetcoach Jonge Medelanders streeft naar een hoge klanttevredenheid en stelt alles in het werk om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden over de dienstverlening, bespreek dit dan met De Budgetcoach Jonge Medelanders  en dan komen we samen tot een oplossing.

Datum:……………………………..

Plaats:………………………………

Handtekening Cliënt:                                                 Handtekening coach:

…………………………..                                                …………………….

©Jonge Medelanders